Değerli Bilim İnsanları,

Beykoz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenecek olan 4. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS) 20-22 Ekim 2021 tarihlerinde Beykoz/İSTANBUL’da gerçekleştirilecektir. Konferans, katılımcıların hem fiziksel hem de çevrimiçi katılımına izin verecek şekilde HİBRİT olarak düzenlenecektir. ICTEBS, Turizm, İşletme ve Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma yapan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilere açıktır.

ICTEBS 2021’in amacı; turizm, işletme ve ekonomi ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilimsel paylaşım ve tartışmalara ortam oluşturmak, akademik çevre ile tanışma ve etkileşimde bulunma olanağı sunmaktır.

Kongremizde sunulan bildiriler Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (ictebs2021.beykoz.edu.tr) özet kitapçığında/bildiri kitabında Türkçe veya İngilizce olarak yayınlanacak olup,  yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra yayın şartlarını sağlayan araştırmalar, International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS (http://dergipark.gov.tr/ictebs), International Journal of Social and Economic Sciences (http://www.nobel.gen.tr/dergiyilisayisi.aspx?dergi_adi=IJSES) ve Beykoz Akademi Dergisi (https://beykozakademi.beykoz.edu.tr/) dergilerinde makale olarak  yayınlanabilecektir. Kongremizde Türkçe ve İngilizce sunum yapılabilecektir.

Kongremiz ICTEBS 2021; siz değerli bilim insanlarının katkı, destek ve katılımları ile amacına ulaşabilecektir. Sizleri 20-22 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi ve/veya Beykoz/İSTANBUL’da ağırlamaktan mutluluk duyarız.

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Baki AKSU

Beykoz Üniversitesi / TÜRKİYE