Değerli Bilim İnsanları,

Beykoz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Anatolia Bilim Akademisi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi 20-22 Ekim 2021 tarihlerinde Beykoz/İSTANBUL’da gerçekleştirilecektir. Konferans, katılımcıların hem fiziksel hem de çevrimiçi katılımına izin verecek şekilde HİBRİT olarak düzenlenecektir. ICTEBS, Turizm, İşletme ve Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma yapan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilere açıktır.

Kongremizin amacı; turizm, işletme ve ekonomi ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilimsel paylaşım ve tartışmalara ortam oluşturmak, akademik çevre ile tanışma ve etkileşimde bulunma olanağı sunmaktır.

Kongremizde sunulan bildiriler ilgili kongre özet kitapçığında ve bildiri kitabında Türkçe olarak yayınlanacak olup,  yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra yayın şartlarını sağlayan araştırmalar, International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS, International Journal of Social and Economic Sciences  ve Beykoz Akademi Dergisi (https://beykozakademi.beykoz.edu.tr/) dergilerinde makale olarak  yayınlanabilecektir.

Kongremiz; siz değerli bilim insanlarının katkı, destek ve katılımları ile amacına ulaşabilecektir. Sizleri 20-22 Ekim 2021 tarihlerinde online ve/veya yüz yüze Beykoz/İSTANBUL’da ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Baki AKSU
Beykoz Üniversitesi

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Katia IANKOVA

Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Abu Dhabi Kadınlar Kampüsü – BAE
Turizm İşletmeciliği Programı Bölüm Başkanı

Dr. Katia Iankova, Abu Dabi Kadınlar Kampüsü, Birleşik Arap Emirlikleri, Yüksek Teknoloji üniversitesinde Yardımcı Doçent ve Turizm Yönetimi bölüm Başkanıdır. Kanada, İngiltere, Fransa ve BAE’de turizm programlarının yapılandırmalarında ve gelişmelerinde Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde derslerinde geniş deneyime sahiptir. Uzmanlık alanları; kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, ekonomik gelişme ve sürdürülebilirlik, toplumsal değişimler ve turizm üzerindeki etkileridir. Son dönem ilgi alanları; politik sistemler ve turizmin gelişimi, seyahat ve turizmde zaman kullanımını kavramsallaştırma ve kültürel mirasa yönelik tutum ve izlenim konularıdır.

Assoc. Prof. Vicky KATSONI

West Attica Üniversitesi, Yunanistan, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Vicky Katsoni, Turizm Pazarlama Yönetimi ve Turizmde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Uygulamaları alanında doktora derecesine sahiptir. Atina-West Attica Üniversitesi’nde Turizm Pazarlaması ve e-Turizm modüllerinde Doçent, Valencia Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi ve Greek Open Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında Profesördür. Aynı zamanda Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi İşletme ve Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm Uzaktan Öğrenme Programları Akademik Direktörüdür. Turizm üzerine 15 kitap, editörlü ciltlerde bölümler ve prestijli akademik dergilerde çok sayıda makale yayınlamıştır. Kar amacı gütmeyen “Uluslararası Kültürel ve Dijital Turizm Derneği” nin (IACuDiT.org) Başkanı ve turizm ve pazarlama alanındaki birçok derginin Yayın Kurulu üyesidir. Horizon 2020, Erasmus + KA2, Cost gibi çeşitli Avrupa ve Ulusal araştırma projelerine katılmıştır. İlgi alanları arasında arasında e-turizm, turizm pazarlaması, turizm destinasyonu stratejileri ve DMO’lar, kültür turizmi, turizm tüketici davranışı ve turizmde sürdürülebilirlik bulunmaktadır.

Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK

Portland State Universitesi, İşletme Fakültesi

Dr. Gillpatrick, pazarlama alanında doktora derecesini Oregon Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini Utah Eyalet Üniversitesi’nden ve lisans derecesini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nden almıştır. Portland Eyalet Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi ve Sistem Bilimleri Doktora Programında çalışmalarına devam etmektedir. Dr. Gillpatrick’in akademik çalışmaları; yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde yönetsel karar vermeyi iyileştirmede pazar araştırması ve analizinin kullanımı, konumlandırma, bölümleme, dağıtım ve fiyatlandırma stratejilerinin geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Son dönemde, perakendecilikte sürdürülebilirlik ve teknoloji yayılımı için tüketici tercihleri ve bireysel değerler üzerine davranışsal araştırmalar üzerinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. Selin Damla AHİPAŞAOĞLU

Matematik Bilimleri, Southampton Üniversitesi, İngiltere
CORMSIS Yöneylem Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Yönetim Bilimleri ve Bilgi Sistemleri

Dr. Selin Damla Ahipaşaoğlu, Southampton Üniversitesi Operasyonel Araştırmalar Bölümü’nden Doçent olarak çalışmaktadır. Bundan önce Singapur Ulusal Üniversitesi ve Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi. Doktorasını 2009 yılında Cornell Üniversitesi’nden aldı ve Princeton Üniversitesi ve London School of Economics’te doktora sonrası pozisyonlarda yer aldı. Matematiksel optimizasyon ve istatistiksel öğrenmeye sürekli teorik bir ilgiye sahipken; son zamanlarda, çoğunlukla ayrık seçim modelleme, portföy optimizasyonu ve ulaşım uygulamalarına odaklanmıştır.

Kongre Tarihi
20-22 Ekim 2021