KONGRE KONULARI

 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları
 • Örgütsel Davranış
 • Hukuk – Iş ve Ticaret Hukuku
 • Muhasebe ve Finans
 • Ekonomi Yönetimi
 • Pazarlama ve Pazarlama Ekonomisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Tüketici Hakları
 • Pazarlama Yönetimi
 • Eğitim Ekonomisi
 • Dış Ticaret Politikaları
 • Vergi Uygulamaları
 • Kriz Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Turizm Yönetimi
 • Turizm Pazarlaması
 • Dijital Pazarlama ve Turizm
 • Turizmde
 • Turizm Finansı
 • Turizm İşletmelerinde Muhasebe
 • Turizm Ekonomisi
 • Turizmde İstihdam
 • Turizmde Sosyal Politika
 • Turizm İşletmelerinde Yönetim
 • Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
 • Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri
 • Turizm Politikaları ve Planlama
 • Turizme Sürdürülebilirlik
 • Destinasyon Yönetimi
 • Turizm ve Güvenlik
 • Turizm Coğrafyası
 • Küresel Gelişmeler ve Turizm
 • Turizm Türleri
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Rekreasyon Planlaması/Animasyon Hizmetleri
 • Profesyonel Turist Rehberliği
 • Turizm Eğitimi
 • Turizm Etiği
 • Gastronomi
 • Gıda Güvenliği/Gıda Atık Yönetimi
 • Turizm Sektöründe Hijyen ve Sanitasyon
 • E- Turizm ve Sosyal Medya
 • Turizmde Güncel Konular
 • Turizm ve Spor