Önemli Tarihler

Özet Bildiri Son Gönderim Tarihi 30 Mayıs 2021
Özet Bildirilerin Kabul Duyurusu 13 Haziran 2021
Kayıt Son Günü  14 Ekim 2021
Kongre Tarihi 20-22 Ekim 2021