TAM METİN GÖNDERİMİ
(3. Ulusal Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi)

Bildiri tam metinleri Türkçe ve düz metin formatında yazılmalıdır. Okunaklılık ve tekdüzelik sağlamak için lütfen formatta verilen talimatları dikkatlice izleyin. Yalnızca doc veya docx türü belgelere izin verilir.

Tam metin bildiri şablonu ve kılavuzu için tıklayınız.

Tam bildiriler, Çevrimiçi Tam Metin Gönderme yoluyla gönderilebilir.

Tam metin göndermenin isteğe bağlı olduğunu, ancak yalnızca seçilen tam metinlerin Journal of Beykoz Akademi özel sayısına iletileceğini unutmayın.